Määrused, korraldused

Lapse koolieelsesse lasteasutusse vastuvõtmise ja väljaarvamise kord

https://www.riigiteataja.ee/akt/401112018012

Järva valla koolieelse lasteasutuse rahastamisel vanema kaetava osa määra kehtestamine

https://www.riigiteataja.ee/akt/429122018099

Järva Vallavalitsuse korraldus 03.02.2021 nr 55 "Lasteaia osalustasust maksmise vabastamine".

»
Lasteaia osalustasu maksmisest vabastamine.pdf

est | est
 

 

 
 
Koeru Lasteaed Päikeseratas    www kujundamine