Arved

E-ARVED

 Toiduraha ja õppevahendite kulu teatis tuleb lapsevanemale e-arvena (kohataotluse avaldusel märgitud e-posti aadressil). Palun teavitada rühma õpetajat kui e-postiaadress muutub.

Küsimuste korral toidukulu ja osalustasu puhul pöörduda direktor Anu Kanguri või raamatupidaja  Külli Taalkise  (Kylli.Taalkis@jarva.ee) poole.

Arve palume tasuda alati selleks ettenähtud kuupäevaks, mis välistab viivitused pankade omavaheliste arveldusaegadega ja segadused võlgadega.

 

TOIDUPÄEVA MAKSUMUS

Toiduraha on 2,10 eurot päevas.

Lasteaias on 3 söögikorda ning terviseamps.

KOHATASU

Järva Vallavolikogu 20.12.2018  määrus nr 47 „Järva valla koolieelse lasteasutuse rahastamisel vanema kaetava osa määra kehtestamine“ 
https://www.riigiteataja.ee/akt/429122018099
 
Kohatasu:
Kohatasu lasteasutuses on 25 eurot kuus.
 
Kui ühest perest käib Järva valla lasteaedades kaks või enam last, siis on osalustasu määr pere teise lapse eest 50% osalustasust ja kolm ning enam last on osalustasust vabastatud.
 
 
Osaajalise koha osalustasu
 

Kui laps kasutab lasteaias osaajalist kohta, on osalustasu 2,10 eurot päevas.

 

Osalustasu arvestus peatub lasteaia ajutise sulgemise ajaks, kui see on pikem kui 14 päeva.

Osalustasu makstakse iga kuu arvete alusel.   
          
 

est | est
 

 

 
 
Koeru Lasteaed Päikeseratas    Kodulehe loomine