Hoolekogu dokumentatsioon

»
Hoolekogu protokoll nr 2 Lasteaia sulgemine suveperioodil.pdf
»
VÄLJAVÕTE 11.04.2019 protokollist .pdf
»
VÄLJAVÕTE hoolekogu protokollist 17.09.2019.pdf
»
VÄLJAVÕTE HOOLEKOGU KOOSOLEKU PROTOKOLLIST 15.06.2020.pdf
»
HOOLEKOGU KOOSOLEKU VÄLJAVÕTE 20.10.2020.pdf
»
HOOLEKOGU KOOSOLEKU PROTOKOLL NR 2.pdf
»
VÄLJAVÕTE HOOLEKOGU KOOSOLEKUST 15.04.2021.pdf
»
HOOLEKOGU KOOSOLEKU PROTOKOLL NR 4.pdf
»
Hoolekogu koosseis 2021.pdf

est | est
 

 

 
 
Koeru Lasteaed Päikeseratas    Kodulehe loomine